Winterswijk – Landgoed Eelink

Villawijk Landgoed Eelink is een landschappelijk gebied aan de zuidoostkant van Winterswijk. Het gebied wordt globaal begrensd door de Wehmerbeek, Bataafseweg, Rondweg Zuid en de Eelinkes. Het landgoed vormt een overgangszone tussen de buitenwijken van Winterswijk en het schitterende, voor Nederland unieke coulisselandschap met zijn rijkdom aan culturele en natuurlijke erfgoederen. De kavels variëren van 1450 m² tot 3950 m² met kavelprijzen van € 225.000,= tot € 483.750,= k.k.
De GelderGroep heeft met Architektengroep Gelderland ruime ervaring met het ontwerpen en realiseren van een passend plan afgestemd op uw wensen en budget. Vraag naar de reeds door Architektengroep Gelderland ontworpen woningen in Winterswijk.