Per 1 januari 2021 hebben de partners binnen de Coöperatieve Vereniging GelderGroep de samenwerking in goed overleg beëindigt. Lopende projecten alsmede garantieafhandelingen zullen worden afgehandeld conform de voorwaarden van de GARANTIE- EN WAARBORGREGELINGEN EN OVEREENKOMSTEN van WONINGBORG.

Voor eventuele vragen kunt u zicht richten tot de heer H. te West, bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0) 6 28 49 21 52.